8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.   |   +36 84 545 800   |   info@wellamarin.hu

Magyar
Bezárás

1.  Általános rendelkezések

Jelen házirend tartalmazza a Black & Orange részleg kínálatában szereplő összes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat. A Black & Orange részleg szolgáltatásai a következők:

 • SPA szolgáltatások – medencék, szaunavilág, pihenő terek és az ezekhez tartozó szociális helyiségek (öltözők és vizesblokkok) használata
 • kezelések - masszázs, kozmetika, manikűr, pedikűr, spa igénybevétele
 • fitness szolgáltatások - kondi terem és a benne lévő fitness gépek, eszközök használata, csoportos aerobic órákon való részvétel, squash terem bérlése és az ezekhez tartozó szociális helyiségek (öltözők és mosdók) igénybevétele
 • vendéglátás szolgáltatások – étel és ital helyben történő fogyasztása

A Black & Orange részleget üzemeltető Wellamarin Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a fenti szolgáltatásokat részben vagy egészben, rövid- vagy akár hosszútávon szüneteltesse.  

A Black & Orange részleg vezetőjének és dolgozóinak alapvető kötelessége a fentebb felsorolt szolgáltatások színvonalas, szakszerű és biztonságos igénybevételének biztosítása mind egészség-, mind munka-, mind tűzvédelmi szempontból. Ennek érdekében, az esetlegesen előálló veszélyforrásokat a részleg dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a szolgáltatások igénybevevői elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat mind a szolgáltatások igénybevevői (továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő), mind a részleg dolgozói köteleseket betartani.

Az Igénybe vevő jogosult a szolgáltatás módjára, annak színvonalára, illetve a szolgáltatást végző dolgozó magatartására szóban, vagy írásban észrevételt tenni.

Black & Orange részleg több típusú belépőt értékesít, melyek közül a Szolgáltatást igénybe vevők választhatnak. A belépő típusának kiválasztásával elfogadják a felhasználására vonatkozó szabályokat, melyeket ezt követően be is kell tartaniuk. A kedvezményekkel (helyi, időkorlátos), bérletekkel való visszaélés esetén Wellamarin Kft. az általa üzemeltetett Black & Orange részlegről kitilthatja a visszaélés elkövetőit, akik a visszaélés miatt keletkezett károkat kötelesek megtéríteni.

2.   SPA szolgáltatások

A részlegen dolgozók kötelesek:

 • a medencék vizének megfelelő minőségét biztosítani
 • a medencéket, a szaunavilág helyiségeit, a pihenő tereket és az ezekhez tartozó szociális helyiségeket (öltözők és vizesblokkok) a Hotel Wellamarin**** (továbbiakban: Szálloda) housekeeping részlegével együttesen takarítani, fertőtleníteni, tisztántartani
 • az egyes medencék vizének hőmérsékletét 2 óránként megmérni, dokumentálni, az erre a célra kijelölt táblára kiírni, szolgáltatás igénybevevőit erről tájékoztatni
 • az egyes medencék vizének hőmérsékletét a megadott hőmérsékleti tartományban tartani
 • meghirdetett programokat időben, szakmai igényességgel megtartani, a programhoz szükséges anyagokat, eszközöket, helyszínt biztosítani.

A belépőjegy, bérlet, ajándékutalvány megvásárlásával illetve a Szállodába való bejelentkezéssel a Szolgáltatást igénybe vevő jelen Házirendben (továbbiakban: Házirend) foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A Házirend mindenkire vonatkozik, aki a Black & Orange részleg és a hozzá tartozó egységekbe belép, illetve ott tartózkodik. A Házirend betartásának érdekében a Black & Orange részleget üzemeltető Wellamarin Kft. jogosult a szükséges eszközökkel fellépni.

Ahogy a Szálloda összes közösségi helyiségében, úgy a Black & Orange részleg területén is elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a Szolgáltatás igénybe vevője a belépőjegy, bérlet, ajándékutalvány megvásárlásával, illetve a Szállodába való bejelentkezéssel tudomásul veszi. Az elektronikus megfigyelő rendszer személy- és vagyonvédelmi célból hang nélküli képeket rögzít, melyek szükség esetén dokumentálják a Házirend megsértését. Az adatkezelésre vonatkozó további információk a Szálloda honlapján http://www.wellamarin.hu/adatvedelem-393.html találhatók.

A SPA szolgáltatások igénybevétele az árlistában rögzített belépőárak megfizetésével, érvényes bérlet, ajándékutalvány váltásával vagy a Szállodában való bejelentkezéssel vehetők igénybe. A bérletek a váltás napjától 2 hónapig érvényesek.

A Black & Orange részlegen szervezett díjköteles programok csak az adott napra és időpontra érvényes belépővel, bérlettel, ajándékutalvánnyal vagy az adott napon Szállodában lakó vendégek által vehetők igénybe. A szolgáltatások igénybevétele érkezési sorrendben, bizonyos esetekben időpontfoglalással történik. Amennyiben a lefoglalt időpontra a Szolgáltatást igénybe vevő késve érkezik, vagy egyáltalán nem érkezik meg, úgy Black & Orange részleg nem köteles a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltatás díját a Black & Orange részleg a szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételekben foglaltak szerint jogosult kiszámlázni.

A szolgáltatások tartalmazzák a kiszolgálás díját is, ezért a részlegen dolgozók semmilyen külön juttatást nem igényelhetnek.

Az öltöző kabinnal ellátott szekrényes öltözőben a Szolgáltatást igénybe vevő öltözködésre (vetkőzésre és felöltözésre) köteles az öltöző kabint használni. Az öltözőben lévő kabinok és szekrények érkezési sorrendben állnak a Szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére.

A Black & Orange részleg koedukált területein (medence, medencetér, szaunavilág helyiségei és előterei, teraszok, SPA recepció és bár, öltöző és összekötő folyosók) ruházat illetve az intim testrészek takarása nélkül tartózkodni tilos!

A Szolgáltatást igénybe vevő személy:

 • a szolgáltatásokat csak saját felelősségére veheti igénybe
 • 14 éves kor alatt csak nagykorú felügyeletével léphet a Black & Orange részleg területére
 • nem lehet lázas, vagy fertőző beteg, nem lehet nyílt sebe vagy bőrbetegsége
 • nem állhat kábítószer, bódító hatású gyógyszer vagy alkohol befolyása alatt
 • a részlegen nem dohányozhat
 • a szolgáltatásokat csak rendeltetésszerűen veheti igénybe
 • tűz-, bombariadó, vihar és egyéb rendkívüli esemény esetén köteles a Black & Orange illetve a Szálloda dolgozóinak utasításait végrehajtani

Minden esetben kötelező:

 • a medencehasználat megkezdése előtt szappanos vízzel letusolni
 • a medencét lábmosón keresztül megközelíteni
 • a medencében kisgyermeknek úszópelenkát használni

Medencében szigorúan TILOS:

 • ugrálni, zajongani
 • labdázni, frizbizni, egyéb balesetveszélyes tárgyakat bevinni, használni
 • nagy helyet foglaló úszóeszközök, mint óriás úszógumi, gumimatrac, szörf deszka használata
 • étkezni, italt fogyasztani
 • vizet bármilyen módon szennyezni
  Az a személy, aki befolyásolt állapotából eredően a medence vizét vagy a Black & Orange területét beszennyezi (hányás, széklet, vizelet) a kiemelt fertőtlenítő takarítás és medence víz cseréjének szükségessége esetén vízcsere díját kártérítés címén köteles megfizetni.

A szaunavilág helyiségeit:

 • a bejáratnál, jól látható helyen használati útmutatóval kell ellátni, melyet a Szolgáltatást igénybe vevőnek be kell tartani
 • csak egészséges emberek vehetik igénybe
 • hőmérsékletet jelző kiírással kell ellátni
 • vészcsengővel kell ellátni, a csengő jelzésekor a dolgozó köteles azonnal az adott helyiségbe menni. A Black & Orange részleg dolgozói a helyiségek rendje és tisztasága, valamint a vendégek biztonsága érdekében naponta többször kötelesek ott ellenőrzést tartani

A medencetérben, a szaunavilágban és a pihenő terekben szigorúan TILOS:

 • papucs nélkül vagy utcai cipőben közlekedni
 • közterületeken használt eszközöket, mint babakocsi, roller, gördeszka behozni
 • zajongani, mások pihenését megzavarni
 • törékeny tárgyat (üveget) bevinni
 • nagy helyet foglaló úszóeszközök, mint óriás úszógumi, gumimatrac, szörf deszka használata
 • „Csendes SPA” időszaka alatt hangosan beszélgetni, kiabálni, zajongani, ugrálni, fröcskölni
 • „Csendes SPA 14+” időszaka alatt hangosan beszélgetni, kiabálni, zajongani, ugrálni, fröcskölni, 14 éven aluli gyermeknek SPA területére lépni
 • szaunát szív és érrendszeri betegség esetén használni, amennyiben a szauna használat ellenjavallt
 • szaunapadon szaunalepedő nélkül elhelyezkedni
 • szaunában intim testrészek takarása nélkül szaunázni
 • szaunában mások kárára indokolatlanul nagy helyet elfoglalni
 • szauna kályhájára jeget tenni vagy saját illóolajat önteni
 • sérülés előidézésére alkalmas tárgyat pl.: labdát, frizbit bevinni, szaunázás során esetén égést okozó tárgyakat hordani
 • különnemű öltözőkbe, zuhanyzókba ellenkező neműeknek bemenni
 • Szolgáltatást igénybevevő által hozott hajszárítót használni
 • állatot behozni
 • közerkölcsöt sértő módon viselkedni,
  • obszcén megjegyzéseket tenni, trágárkodni,
  • fizikálisan bántalmazni,
  • faji, nemi, etnikai, vallási és szexuális beállítottság elleni kinyilatkoztatást, megjegyzéseket tenni,
  • szexuális kapcsolat létesítésére utalni
  • szexuális indíttatással érintkezni
  • megbotránkoztatni
  • riadalmat kelteni
   A fenti esetek mindegyike azonnali kitiltást von maga után, ami a Szolgáltatás igénybe vevőnél véglegesen is alkalmazható.

3.  Kezelések

A részlegen dolgozók kötelesek

 • a kezelő helyiségeket, a hozzá tatozó pihenő tereket és vizesblokkot takarítani, fertőtleníteni, tisztántartani
 • a kezeléseket az érvényes sztenderdek szerint, szakmai igényességgel elvégezni mind a megfelelő mennyiségű alapanyagok, mind a kezelés során használt technikákat illetően

A kezelés lefoglalásával, kifizetésével, szobahiteles blokk aláírásával illetve a kezelés igénybe vételével a Szolgáltatást igénybe vevő a Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és betartja. A Házirend betartásának elősegítése érdekében a Black & Orange részleget üzemeltető Wellamarin Kft. jogosult a szükséges eszközökkel fellépni.

Ahogy a Szálloda összes közösségi helyiségében, úgy a Black & Orange részleg területén is elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a Szolgáltatás igénybe vevője a kezelés lefoglalásával, kifizetésével, ajándékutalvány váltásával, szobahiteles blokk aláírásával illetve a kezelés igénybe vételével tudomásul veszi. Az elektromos megfigyelő rendszer személy- és vagyonvédelmi célból hang nélküli képeket rögzít, melyek szükség esetén dokumentálják a Házirend megsértését. Az adatkezelésre vonatkozó további információk a Szálloda honlapján http://www.wellamarin.hu/adatvedelem-393.html találhatók.

A kezelések a SPA menüben rögzített árak megfizetésével vagy ajándékutalvány felhasználásával vehetők igénybe.

A kezelések igénybevétele érkezési sorrendben, időpontfoglalással történik. Amennyiben a lefoglalt időpontra a Szolgáltatást igénybe vevő késve érkezik, vagy egyáltalán nem érkezik meg, úgy Black & Orange részleg nem köteles a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltatás díját a Black & Orange részleg a kezelésekhez tartozó lemondási feltételekben foglaltak szerint jogosult kiszámlázni.

A kezelések ára tartalmazza a kezelés elvégzésének díját is, ezért a részlegen dolgozók semmilyen külön juttatást nem igényelhetnek.

A kezelést igénybe vevő:

 • a szolgáltatásokat csak saját felelősségére veheti igénybe
 • NEM veheti igénybe a kezelést ha
  • lázas, fertőző beteg,
  • áldott állapotban
  • alkohol befolyása alatt áll
  • visszérrel rendelkezik,
  • bőrgombával rendelkezik
  • 6 héten belül műtéten esett át
  • az elmúlt 5 évben daganatot diagnosztizáltak nála

Kezelés igénybevétele esetén ajánlott

 • 5 perccel a foglalt időpont előtt száraz testtel és ruhában érkezni a megfázás elkerülése érdekében
 • kezelést megelőző 30 percen belül az étkezést kerülni

A kezelések során szigorúan TILOS a közerkölcsöt sértő módon viselkedni,

 • obszcén megjegyzéseket mondani, trágárkodni,
 • fizikálisan bántalmazni,
 • faji, etnikai, vallási és szexuális beállítottság ellen hangulatot kelteni,
 • szexuális kapcsolat létesítésére utalás
 • szexuális indíttatással érintkezés

A fenti esetek mindegyike azonnali kitiltást von maga után, ami véglegesen is alkalmazható.

4.   Fitness szolgáltatások

A részlegen dolgozók kötelesek:

 • a kondi termet, a Cirkáló termet, a squash pályát és az ezekhez tartozó szociális helyiségeket (öltözők és vizesblokkok) a Szálloda Housekeeping részlegével együttesen takarítani, fertőtleníteni, tisztántartani
 • meghirdetett programokat időben, szakmai igényességgel megtartani, a programhoz szükséges anyagokat, eszközöket, helyszínt biztosítani.

A belépőjegy, bérlet, ajándékutalvány megvásárlásával, Szállodában való bejelentkezéssel a Szolgáltatást igénybe vevő a Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A Házirend mindenkire vonatkozik, aki a Black & Orange részleg és a hozzá tartozó egységekbe belép, illetve ott tartózkodik. A Házirend betartásának elősegítése érdekében a Black & Orange részleget üzemeltető Wellamarin Kft. jogosult a szükséges eszközökkel fellépni.

Ahogy a Szálloda összes közösségi helyiségében, úgy a Black & Orange részleg területén is elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a Szolgáltatás igénybe vevője a belépőjegy, bérlet, ajándékutalvány megvásárlásával, illetve a szállodába való bejelentkezéssel tudomásul veszi. Az elektromos megfigyelő rendszer személy- és vagyonvédelmi célból hang nélküli képeket rögzít, melyek szükség esetén dokumentálják a Házirend megsértését. Az adatkezelésre vonatkozó további információk a Szálloda honlapján http://www.wellamarin.hu/adatvedelem-393.html találhatók.

A fitness szolgáltatások igénybevétele az árlistában rögzített belépőárak megfizetésével, érvényes bérlet, ajándékutalvány váltásával vagy a Szállodában való bejelentkezéssel vehetők igénybe. A bérlet a megváltás napjától bérlettípustól függően 1, 1,5 vagy 2 hónapig érvényes.

A Black & Orange részlegen szervezett díjköteles programokat csak az adott napra és időpontra érvényes belépővel, bérlettel, ajándékutalvánnyal rendelkezők illetve a Szállodában lakó vendégek vehetik igénybe. A szolgáltatások igénybevétele érkezési sorrendben, időpontfoglalással történik. Amennyiben a lefoglalt időpontra a Szolgáltatást igénybe vevő késve érkezik vagy egyáltalán nem érkezik meg, úgy Black & Orange részleg nem köteles a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltatás díját a Black & Orange részleg a szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételekben foglaltak szerint jogosult kiszámlázni.

A szolgáltatások tartalmazzák a kiszolgálás díját is, ezért a részlegen dolgozók semmilyen külön juttatást nem igényelhetnek.

Az öltöző kabinnal ellátott szekrényes öltözőben a Szolgáltatást igénybe vevő átöltözésre (vetkőzésre és felöltözésre) köteles az öltöző kabint használni. Az öltözőben lévő kabinok és szekrények érkezési sorrendben állnak a Szolgáltatás igénybe vevői rendelkezésére.

A Black & Orange részleg koedukált területein (medence, medencetér, szaunavilág helyiségei és előterei, teraszok, SPA recepció és bár, öltöző és összekötő folyosók) ruházat nélkül tartózkodni tilos!

A Szolgáltatást igénybe vevő:

 • a szolgáltatásokat csak saját felelősségére veheti igénybe
 • 14 éves kor alatt csak nagykorú felügyeletével léphet a Black & Orange részleg területére
 • nem lehet lázas, nem vagy fertőző beteg
 • nem állhat kábítószer, bódító hatású gyógyszer vagy alkohol befolyása alatt
 • a részlegen nem dohányozhat
 • a szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevételére jogosult
 • tűz-, bombariadó, vihar és egyéb rendkívüli esemény esetén köteles a Black & Orange illetve a Szálloda dolgozóinak utasításait végrehajtani

Minden esetben kötelező

 • sportruházat és a tiszta sportcipő
 • a használat után a sporteszköz fertőtlenítése a teremben erre a célra elhelyezett szórófejes fertőtlenítő szerrel és papírtörlővel
 • használat után a sporteszközöket köteles a helyükre visszatenni

Szigorúan TILOS

 • mezítláb, zokniban vagy papucsban használni a sporteszközt
 • másokat zavarni, zajongani
 • étkezni, alkoholos italt fogyasztani
 • különnemű öltözőkbe, zuhanyzókba ellenkező neműeknek bemenni
 • állatot behozni
 • közerkölcsöt sértő módon viselkedni,
  • obszcén megjegyzéseket mondani, trágárkodni,
  • fizikálisan bántalmazni,
  • faji, etnikai vallási és szexuális beállítottság ellen hangulatot kelteni,
  • szexuális kapcsolat létesítésére utalni
  • szexuális indíttatással érintkezni
  • megbotránkoztatni
  • riadalmat kelteni

A fenti esetek mindegyike azonnali kitiltást von maga után, ami véglegesen is alkalmazható.

5.  Üzemelésre vonatkozó rendelkezések

Black & Orange részleg nyitvatartási idejét jól látható módon ki kell helyezni. A nyitva tartás a Wellamarin Kft. által kerül meghatározásra, melyet kommunikációs csatornáin, mint honlap, facebook csoport közzé tesz. A nyitvatartás módosításra hivatkozva Wellamarin Kft. semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.

A medencéket, szaunákat a Szolgáltatás igénybe vevőinek zárórakor el kell hagyni.

A Black & Orange részleg kültéri egységeinek nyitvatartását a Black & Orange részleg vezetője, illetve a Szálloda ügyeletes vezetője az időjárásra való tekintettel megváltoztathatja. A változtatásról a szálloda részlegeit e-mailen értesíteni kell, mely szerint a Szálloda dolgozóinak a Szállóvendégeket tájékoztatni kell.

Az üzemidőt a Wellamarin Kft. ügyvezetése indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány…stb.) megváltoztathatja, melyet a részleg bejáratánál ki kell függeszteni. A Szolgáltatás igénybevevői emiatt kártérítésre nem jogosultak.

A Black & Orange részleg szolgáltatásainak igénybe vétele a mindenkor érvényes belépő, bérlettípusok megváltása, illetve Szállodába való bejelentkezés mellett vehető igénybe. Az árakat a bejáratnál jól látható módon közölni kell. A kültéri részleget csak és kizárólag a Szálloda aktuális lakó vendégei használhatják.

A kedvezmények csak a kedvezményekre való jogosultság hiteles igazolásával vehetők igénybe. Ennek hiányában csak a teljes áru belépőjegy, bérlet vásárolható meg. 

A Black & Orange részlegre váltott jegy az árlistában megadott időtartamra érvényes, időtúllépés esetén (amit a proxy óra és/vagy kártya rögzít) további pótdíj kerül felszámolásra.

Szállóvendégeknek a SPA részleg és a kondi terem használata nyitvatartási időben korlátlan ideig, térítésmentesen áll rendelkezésére. A csoportos aerobic órára váltott 50%-os kedvezményes jegy csak az adott órára érvényes.

A részlegre történő belépés beléptető rendszeren keresztül, proxy órával és kártyával történik. A beléptető rendszeren ki- és belépni kizárólag a proxy óra vagy kártya használatável lehet. A beléptetéshez használt tolóajtókon és forgóvillákon szabályosan kell áthaladni. Szigorúan tilos a tolóajtót kiiktatni vagy a forgóvillán átugrani, átmászni, (kivéve mozgáskorlátozott személy áthaladása).

Az öltözőben lévő szekrények proxy órával vagy kártyával nyithatók/zárhatók. Az öltözőszekrényekben hagyott értéktárgyakért az üzemeltető Wellamarin Kft felelősséget nem vállal.

Szállóvendégeinknek térítésmentes törölköző és szaunalepedő bérlést biztosítunk. A SPA Szolgáltatást igénybe vevő nem lakó vendégek által a SPA részlegre váltott jegy jegyenként tartalmaz 1 db törölköző és 1 db szaunalepedő bérlést. A bérlések minden esetben proxy eszközre kerülnek rögzítésre. Távozáskor a hiányzó textíliákra 5000 Ft/ törölköző kártérítési díjat számítunk fel. Távozáskor a proxy eszközre rögzített textíliákat a leadott mennyiséggel csökkenteni kell.

A SPA területén lévő vendéglátó egységekben a proxy eszközökre tudnak fogyasztani. A részleg vezetője a vendég proxy eszközét és az azon lévő fogyasztást bármikor jogosult ellenőrizni. A proxy eszközre rögzített fogyasztást távozáskor ki kell egyenlíteni.

Az elhagyott proxy óráért 4.000 Ft/db kártérítési díjat számítunk fel.

Számla iránti igényt előre jelezni kell.

SPA recepción pénzváltásra nincs lehetőség.

6.  Egyéb rendelkezések

A vásárlók könyve a Black & Orange részlegre vonatkozóan a SPA recepción található, amit kérésre a vendég rendelkezésére kell bocsátani. A Black & Orange részleg vezetője illetve a Szálloda ügyeletes vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján intézkedni.

Elsősegélynyújtás

 • A Szolgáltatást igénybe vevőt ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó áll rendelkezésre és a Szolgáltatást igénybe vevőt ellátja. Ha a sérülés típusa és súlyosság megkívánja, mentőt kell hívni.
 • A Black & Orange részlegen az előírt mennyiségű és fajtájú kötszert és egyéb, az előírásoknak megfelelő, elsősegély nyújtásához szükséges eszközt, anyagot tartalmazó elsősegélydobozt kell tartani.
 • A Szolgáltatást igénybe vevőt ért sérülésről, balesetről, káresetről – erre rendszeresített formanyomtatványon – jegyzőkönyvet kell felvenni.

Értéktárgyak

 • A Black & Orange részleg területén őrizetlenül hagyott tárgyakért esetlegesen a recepción leadott értékekért a Wellamarin Kft. nem vállal felelősséget.
 • A talált tárgyak leadása a SPA recepción történik.