8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.   |   +36 84 545 800   |   info@wellamarin.hu

Magyar
Bezárás

Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Wellamarin Kft. által üzemeltetett Hotel Wellamarin****Superior (továbbiakban Szálloda) valamint a hozzá tartozó vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységével kapcsolatos adatok kezelését. A Szálloda tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A Szállodával történő kapcsolatfelvétel, a Szálloda szolgáltatásainak igénybevétele, weboldalainak (wellamarin.hu, wellamarin.com, wellamarin.de; blackandorangewellness.hu; scalaetterem.hu; bohembowlingcafe.hu; goblengrillbar.hu; konferenciaeswellness.hu; együttesen Weboldalak) használata és az ott lévő interakció során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Ugrás a képgalériához

Adatkezelő adatai

Adatkezelő adatai

Adatkezelő adatai

Név:WELLAMARIN KFT.
Székhely, postacím:8621 Zamárdi, Eötvös utca 15/1.
Telefonszám:+36 84 545-800
E-mail cím:info@wellamarin.hu
Weboldal:www.wellamarin.hu
Cégjegyzékszám:14-09-304837
Adószám:12774742-2-14
Képviselő:Purman Judit Anna
Nyilvántartó hatóság:Somogy Megyei bíróság Cégbírósága

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Weboldal

Weboldal

A Szálloda az általa üzemeltetett Weboldal felkeresése során sem a felkereső (továbbiakban: Felhasználó) IP címét, sem a Felhasználó más személyes adatát nem rögzíti. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szálloda fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a

1.Szálloda internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése
2.Statisztikakészítés, mely során az adatok összesített formában kerülnek felhasználásra, az érintett Felhasználó nevének, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatának tartalmazása nélkül,
3.Informatikai rendszer technikai fejlesztése,
4.Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások elemzése.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

A Szálloda által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Szálloda felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére a Szálloda weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szálloda biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

A Szálloda Weboldalának a WEB200 Internet Média Kft. (7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert u. 17.) szolgáltat tárhelyet és adatfeldolgozási tevékenységet végez a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben.

 

Cookie

Érdeklődés, ajánlatkérés

Érdeklődés, ajánlatkérés

Érdeklődés, ajánlatkérés

A szálloda Weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Szálloda által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődővel (továbbiakban: Felhasználóval), tájékoztatás, ajánlat küldése. A Szálloda a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így ajánlatkérés esetében azoknak a Szállodához történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. A Szálloda a telefonbeszélgetéseket nem rögzíti.

Foglalás

Foglalás

A Szállodába vendégeink e-mailben, telefonon, személyesen illetve a Weboldalon található online foglalási rendszer segítségével foglalhatnak szobát. Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely a szállodai szobafoglaláshoz szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Info. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Szobafoglalás esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám. Az adatkezelés időtartama: 8 év. Ezeket az adatokat a Szálloda a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése, a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése céljából használja fel. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint a szállodai szolgáltatást igénylő beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

A Szálloda a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve – a kötelező adatkezeléshez (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt megőrzési kötelezettség esetén) szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az online foglalási rendszer technológiai hátterét jelenleg a NetHotelBooking Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/A) biztosítja, aki adatfeldolgozóként összesíti a beérkező foglalások adatait, azokat szerverén tárolja és lehetővé teszi online felületén a foglalások visszaigazolását.

Elektronikus hírlevél

Elektronikus hírlevél

Elektronikus hírlevél

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szálloda hírlevelére, a Szálloda saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum hetente egyszer hírlevelet küld neki. A Szálloda lehetőség szerint igyekszik a korábbi foglalások alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerinti, személyre szabott ajánlatot eljuttatni a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szálloda az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név, cím, telefonszám, e-mail cím és érdeklődési kör megadása szükséges, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése. Az adatokat a Szálloda mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló Reklám tv. (2008. évi XLVIII. törvény) 6. § (5) bekezdése. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. A hírlevél küldés technológiai hátterét a WEB200 Internet Média Kft. (7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert u. 17.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-113232/2017

Elektronikus megfigyelő rendszer

Elektronikus megfigyelő rendszer

Elektronikus megfigyelő rendszer

A Szálloda biztonsági és vagyonvédelmi okokból, a hotel közösségi tereiben, a folyosókon, bejáratoknál térfigyelő (kamera) rendszert működtet, mely folyamatosan képfelvételeket (hang nélkül) rögzít a közösségi terekben. Erre a Szálloda, az épület vendégfogadó lobbyjában található pulton, jól látható ismertetővel hívja fel a hotel épületébe lépő személyek figyelmét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása és „a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 25 § (1) bekezdése. A képfelvétel rögzítésében Érintettek: a kamera látókörében lévő természetes személyek. A kamerafelvételeket a rendszer a Szálloda saját szerverére menti, megőrzésük időtartama a 2005. évi CXXXIII. törvény 31 § szerint maximálisan 30 nap. A biztonsági és vagyonvédelmi okokból történő képrögzítés is adatkezelésnek minősül, ezért az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-113326/2017

Egyéb adatkezelés

Egyéb adatkezelés

E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Szállodát. A Szálloda a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szálloda a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szállodával munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak.

Adatok továbbítása

Adatok továbbítása

A Szálloda személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szálloda a Felhasználót az általa igénybe venni tervezett szolgáltatást bármilyen szempontból érintő fontos körülmény változásáról közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adjon.

A Szálloda, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szálloda nem tehető felelőssé.

Amennyiben a Szálloda a Weboldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben WEB200 Internet Média Kft. helyett egy más harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Adatkezelés biztonsága

Adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szálloda a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szálloda az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

A Szálloda köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szálloda, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

1.a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
2.az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
3.annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
4.annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
5.a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
6.azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A Szálloda a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

1.az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
2.hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
3.változatlansága igazolható (adatintegritás),
4.a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

A Szálloda olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szálloda az adatkezelés során megőrzi

1.a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2.a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
3.a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.


Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a Szálloda megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szállodát felelősség nem terheli. A Szálloda informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szálloda a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Rendezvények, programok hang- és képfelvétele

Rendezvények, programok hang- és képfelvétele

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szálloda munkatársai, valamint a Szállodától engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Vendégek, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Vendég a Programokon/Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szálloda munkatársa, valamint a szálloda által engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Szálloda a rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a  programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szállodával szemben. A Vendég jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szálloda kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendég az előzőekben írtakat megszegik.

Jogok és érvényesítésük

Jogok és érvényesítésük

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Szálloda csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@wellamarin.hu címre kell eljuttatni. A Szálloda köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Szálloda az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

1.kezelése jogellenes;
2.az érintett – az Info tv.-ben foglaltak szerint - kéri;
3.az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4.az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
5.azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

A fenti bekezdés 4. pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1.ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
2.ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
3.törvényben meghatározott egyéb esetben.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Info tv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben, az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az Info tv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az Érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslat

Jogorvoslat

Észrevételeivel, panaszával keresse a Szálloda munkatársát az info@wellamarin.hu e-mail címen. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 1 391-1400
Fax:+36 1 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:naih.hu

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.