8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.   |   +36 84 545 800   |   info@wellamarin.hu

Magyar
Bezárás

Általános Üzleti FELTÉTELEK

Jelen Általános Üzleti Feltételek hatálya a Wellamarin Kft. által üzemeltetett Hotel Wellamarin****Superior által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. Jelen Általános Üzleti Feltételeket a Wellamarin Kft. a Hotel Wellamarin****Superior nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat a Wellamarin Kft. nyújtja és az azzal kapcsolatos valamennyi jog illetve kötelezettség őt illeti, illetve terheli. Egyedi feltételek nem képezik a jelen ÁÜF részét. Jelen Általános Üzleti Feltételek nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Ugrás a képgalériához

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

NévWellamarin Kft.
Cím8621 Zamárdi, Eötvös utca 15/1.
Telefon+36 84 545 800
Fax+36 84 545 020
E-mail címinfo@wellamarin.hu 
Webwww.wellamarin.hu 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

2. SZERZŐDŐ FÉL 

a)A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
b)Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak küldi meg, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
c)Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Szervező) továbbítja a Szolgáltató felé, a szolgáltatások nyújtásának feltételeit a Szolgáltató és a Szervező közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

a)A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
b)A Szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
c)Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
d)A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég vagy a Szervező helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely egy írásban megkötött szerződésnek minősül.
e)A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
f)Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
g)A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
h)A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. A Szerződő fél minden esetben írásban köteles jelezni minden, a megrendeléséhez illetve a Szolgáltató visszaigazolásához képest kért változást.
i)Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.
j)A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a szálláshely fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

4. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

a)Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés dátuma előtti 7. napig van lehetőség.
b)A Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 6. naptól a 2. napig terjedő időszakban a foglalását a foglalás összértékének 30%-ának de legalább 1 napi árnak megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
c)Ha a Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül lemondja a foglalását, vagy a Vendég „no show” értesítés nélküli távolmaradása esetén a Szolgáltató a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbérre jogosult.
d)Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.
A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban illetve a legjobb ár kategória esetében az alábbiak szerint:
e)A Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 21. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja.
f)A Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 20. naptól a 8. napig terjedő időszakban a foglalását, a foglalás összértékének 50 %-ának, de legalább 1 napi árnak megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.
g)Ha a Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül lemondja a foglalását, vagy a Vendég „no show” értesítés nélküli távolmaradása esetén a Szolgáltató a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbérre jogosult.
h)Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.
Kiemelt időszakok:
A kiemelt időszakok a Hotel Wellamarin****Superior weboldalán kerülnek feltüntetésre, melyről itt tájékozódhat. Az ún. legjobb ár kategóriák a Szolgáltató www.wellamarin.hu weboldalán kerülnek meghirdetésre. A jelen pontban írt módosítás kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésére vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, abban az esetben erre lehetősége, ha a Szolgáltató szabad szálláshellyel rendelkezik.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 5. A SZOLGÁLTATÓ AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJA VENDÉGEI RÉSZÉRE

szállodai szolgáltatás
éttermi szolgáltatás
bel- és kültéri (nyári hónapokban) élményfürdő
szauna
gőzfürdő
infra-szauna
jégbarlang
aromaszoba, tepidárium
masszázs, részmasszázs
kozmetika
animáció
játszóház
kondicionáló terem
fitnesz
squash
bowling
kozmetikai- és piperecikkek valamint frottír textília értékesítése
kerékpárkölcsönzés
szabadtéri gépkocsi parkoló őrzés nélkül, kamera megfigyelő rendszerrel
A szálloda szolgáltatásait minden Vendég csak a saját felelősségére veheti igénybe. A nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett kárért a Wellamarin Kft. felelősséget nem vállal.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

6. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

A Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon.

 7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI

a)

A Vendég az érkezés napján a szobát 14:00 órától (nyári és főszezonban 15:00 órától) foglalhatja el (Check in), a szálloda parkolója és a SPA részleg 13:00 órától áll a rendelkezésére. Az utazás napján a szállodai szobát 10:00 óráig, a SPA részleget 12:00 óráig, a parkolót 12:30-ig kell elhagyni.

b)

Vendég a 2018.évi XCVII.tv. 6/B pontja szerint, 2020.09.01-jétől:

  • A szállodai bejelentőlaphoz megadja az alábbi adatokat: az igénybevevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, valamint anyja születési családi és utónevét
  • Az útiokmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szolgáltatást megtagadja.
c)A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét a recepción történő egyeztetés alapján.
d)A korai érkezés és a késői elutazás esetén felszámított díj a szoba használaton felül tartalmazza a SPA részleg valamint a belső parkoló használatát is a korai érkezés időpontjától illetve a késői elutazás megadott időpontjáig.
e)Amennyiben a Vendég a meghatározott érkezési napon nem érkezik meg 18 óráig, és ennél későbbi érkezését előre nem jelzi, ez a Vendég „no show” értesítés nélküli távolmaradásának minősül, és a Szolgáltató a foglalás összértéke 100%-ának megfelelő mértékű kötbérre jogosult. A Szolgáltató jogosult ezen Vendég foglalását törölni.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

8. ÁRAK

a)A szálloda szobaárai a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre, továbbá a http://www.nethotelbooking.net/hotels/wellamarin/ oldalon kerülnek publikálásra.
b)Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen (Scala Étterem, Bohém Bowling Café, Black &Orange SPA, Goblen Grill) vannak elhelyezve.
c)A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.
d)A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. A szálloda aktuális árai a szálloda honlapján
( http://www.wellamarin.hu ) találhatók.
e)Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
f)A Szolgáltató fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési illetve nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

9. AJÁNLATOK, KEDVEZMÉNYEK

a)A Szolgáltató ajánlatai – a napi szobaárak kivételével – csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.
b)Az aktuális ajánlatok, kedvezmények, promóciók a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.
c)A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak, kivéve, ha a kommunikációban kifejezetten mást kommunikál a Szolgáltató.
d)A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel. Kivétel ez alól, ha az adott ajánlatban erre vonatkozó információt közöl a Szolgáltató.
e)A kedvezményes árak mindig a foglaltság függvényében érvényesek.
f)Ajánlatkérés, foglalás esetén a Vendég kötelessége előre jelezni, amennyiben kedvezményre jogosító kártyával, utalvánnyal, stb. rendelkezik.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.


10. HÁZIÁLLATOK

Szállodánk semmilyen háziállatot nem fogad. Megértésüket köszönjük.

11. FIZETÉS MÓDJA, GARANCIA

a)A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával, Erzsébet utalvánnyal, átutalással. Széchenyi Pihenőkártyával kapcsolatos részletes információk a kártyát kibocsátó bank honlapján találhatók.
b)Átutalás esetén – amennyiben a szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles legalább két banki munkanappal az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.
c)Az egyéni szobafoglalás garantálásához 50 %, de legalább 1 napi szállásdíj megfizetése szükséges előlegként, mely történhet banki átutalással, készpénz befizetéssel, SZÉP kártyás fizetéssel. A szobafoglalás bankkártya adatokkal is garantálható. Ez esetben a kártyát az előlegfizetési határidőn belül az előleg mértékével a Szolgáltató megterheli.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.


12. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

a)A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
a Vendég fertőző betegségben szenved,
a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
b)Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

13. VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA

a)Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget kér a vendég részére az egészségügyi ellátást végző helyi intézmények valamelyikénél.
b)A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.  

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

14. ELHELYEZÉSI GARANCIA

a)Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
b)A Szolgáltató köteles:
a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
c)Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

15. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

a)A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
b)A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
c)A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazásakor megszűnik. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

16. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

a)A Vendég érkezéskor köteles a szállodai bejelentő lapot valós adataival kitölteni, szobánként egy személy fényképes igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) a recepciósnak bemutatni.
b)A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
c)

A Szolgáltató irányába megrendelést 18 év alatti személy nem kezdeményezhet szülői engedély nélkül.  A szállodában tartózkodó vendég köteles gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodában, annak lakóegységeiben, közösségi tereiben.

d)A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

17. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

18. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

19. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató köteles:

a)a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatásokat az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b)a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

20. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

a)A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
b)A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
c)A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
d)A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
e)A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
f)Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
g)A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

21. TITOKTARTÁS

a)A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
b)A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.
c)A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
d)A Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatában meghatározottak szerint jár el. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

22. VIS MAJOR

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

23. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.